Bli aktiv

Bli aktiv

Bli en del i vår verksamhet! 

Inget händer av sig självt, utan alla aktiva som lägger sin fritid på att arbeta för SkLJ vore vi ingenting. Allt arbete sker idéellt, året om. På sommaren ligger det största fokuset på att köra sommartrafiken medans vi under höst, vinter och vår arbetar med underhåll av fordon och bana. Nedan kan du läsa mer om hur det fungerar att vara aktiv på SkLJ. För att arbeta hos oss krävs det på grund av försäkring att du är medlem i föreningen, är du inte det? Klicka här!


Ålder spelar ingen roll, det finns alltid något som passar dig. Hos oss finns aktiva i alla åldrar på alla avdelningar.

Trafikavdelningen

För att tjänstgöra i säkerhetstjänst ställer Transportstyrelsen krav om minimiålder på 18 år och godkänd läkarundersökning. På SkLJ innefattar säkerhetstjänst alla tjänster i trafiken förutom konduktörer, försäljare och museiguide. 


SkLJ:s trafikregler går under namnet SäO 14, kort för MRO säkerhetsordning från 2014. För att få tjänstgöra i säkerhetstjänst krävs det att man avlagt ett godkänt prov på dessa. SäO:n är uppdelad i fyra nivåer där krävd nivå varierar för olika tjänster, läs mer om dessa nedan. Utbildning för nivå 1-3 hålls på vintern och nivå 4 då tillräckligt stort intresse finns.


Är du intresserad av att delta i trafiken, kontakta avdelningschef Sven-Olof Wallgren på: sven-olof@sklj.se

Det är inte svårt att bli aktiv - ibland är en keps allt som behövs

Många av våra aktiva medlemmar har börjat sin karriär med att "åka konduktör" eller sälja biljetter, vykort eller glass. DU är mer än välkommen att bli en av dom. Ja, de flesta som börjar med det hör till det yngre gardet, som ni ser på bilderna. men det finns egentligen ingen åldersgräns. Man är aldrig för gammal för att hjälpa till!


Som biljettförsäljare kan du tjänstgöra i både Skara och Lundsbrunn, I Lundsbrunn får du även chansen att sälja glass, dryck och souvenirer. Och alla tåg behöver konduktör, även rälsbusståget!


Vi strävar ju efter att ha museet öppet så mycket som möjligt, då behövs det en museivakt!

Det enda du egentligen behöver göra är att bli medlem. Det kan du bli här eller på plats i Lundsbrunn. 

Och för att nu komma tillbaka till det där med kepsen. Konduktören t.ex. är ju lika stilig som tågbefälhavaren med uniform, vit skjorta, slips och mössa. Men det har man ju kanske inte hemma bara sådär. Men för de där första gångerna duger det gott med en SkLJ-keps och en dito T-shirt och det kan du köpa i Lundsbrunn.

369689778_680025174165667_8442691885353833204_n
369292176_680026650832186_6590581199750769419_n
369351244_680027114165473_74765966428928535_n
368829104_680027077498810_3108499299698391088_n
368329651_680027147498803_1416916469476639284_n

Vägvakt, växlare, bromsare, tillsyningsman arbeten

Att tjänstgöra som vägvakt, växlare och bromsare innebär att följa instruktioner från andra och kräver därmed endast avlagt SäO-prov på nivå 2 och minimiålder 18 år.


Vägvakten spärrar vägtrafik vid plankorsningar då tågfordon korsar. Det handlar antingen om manuell manövrering av vägskyddsanläggning eller att med flaggor markera stopp för biltrafiken vid korsningar där ingen vägskyddsanläggning finns eller är ur funktion.


Växlaren följer växlingsledarens order under växling inom stationer.


Bromsaren manövrerar vagnars bromsar då lokföraren ger signal. SkLJ har i dagsläget inga tågsätt i trafikdugligt skick som kräver handbromsning, därmed finns i regel inga bromsare. Vid enskilda tillfällen har bromsare tjänstgjort då lok lånats från andra banor.


Under banarbeten krävs det alltid att en tillsyningsman som ansvarar för arbetslagets säkerhet genom att spärra banan för övrig trafik samt kommunikation med tågklarerare och andra trafikverksamheter.

Tågbefälhavare och konduktör

På varje loktåg med resande ska en särskild tågbefälhavare finnas. Ibland tjänstgör även konduktörer som assisterar tågbefälhavaren.

Tågbefälhavaren är ansvarig för säkerheten på tåget och har en mångsidig tjänst. Under trafikdagens start smörjs och städas vagnar som sedan kopplas ihop i rätt uppsättning med loket. På stationerna assisteras eventuell tågklarare med försäljning och inte sällan är tågbefälhavaren växlingsledare då loket gör rundgång för byte av färdriktning. Under färd kontrolleras samtliga passagerares biljetter och lokföraren informeras löpande om huruvida tåget behöver stannas eller inte för avstigande. Vid trafikdagens slut växlas tåget åter in på lokstallsbangården och säkras mot rullning. Tågbefälhavaren ansvarar även för att rapportera om trafikdagens försäljning av biljetter, glass och souvernirer. För att tjänstgöra krävs SäO-nivå 3 och en ålder av minst 18 år. Tågbefälhavaren kännetecknas av det blå bandet i mössan.

Konduktörer måste inte finnas, men gör trots det en betydelsefull insats. Alla aktiva i trafiken har en dag börjat sin karriär som konduktörer för att lära sig om hur verksamheten fungerar i verkligheten. Det är alltså en mycket bra introduktion till hur SkLJ:s trafik fungerar och ett rekommenderat första steg. Som konduktör finns varken krav på minimiålder, godkänd hälsoundersökning eller SäO-prov.

Ånglokspersonal

På ångloket finns alltid en förare och en eldare.


Eldaren tänder och smörjer loket på morgonen, vilket tar ungefär fem timmar. Under rörelse är eldaren ansvarig för att bland annat skyfflingen av kol, vattentagning och övervakning av panntrycket. Eldaren måste anpassa eldningen efter hur banan går. Görs inte det med precission finns risken att trycket hamnar lågt på fel ställe. Då blir loket oförmöget att fortsätta.


Eldarens roll som förarbiträde gör även att denne har ansvar över att disktuera signaler och övriga säkerhetsfrågor med föraren. Därmed krävs SäO-nivå 3 för att bli eldare. Du kan gå med som eldaraspirant utan SäO från att du fyller 16 år.


Lokföraren har det största ansvaret på ångloket och ska kunna assistera eldaren vid behov. Därmed är det nödvändigt att tjänstgöra några säsonger som eldare innan du kan bli förare, samt uppnå en ålder av 20 år.

Dieselloksförare

Föreningen huserar för tillfället sex lokomotorer, ett Tp-lok och ett Jung-lok från NkLJ. Lokomoterna används flitigt under arbeten och växling men även då marken är för torr för ångloksdrift. Tp-loket och Jung-loket används i regel inte vilket gör att det inte går att bli förare till dessa för tillfället.


Innan du får dra passagerartåg med lokomotor börjar du din tid som aspirans på s.k. vagnuttagningar, alltså då lokomotor används för transport av tomma vagnar eller banarbeten.


För att bli dieselloksförare krävs en uppnådd ålder av 20 år samt SäO-nivå 3. Du kan gå med som aspirant till en erfaren förare från att du är 18 år utan SäO.

Rälsbussförare

På vissa söndagar i sommartrafiken och på bokningar kör vi rälsbusståg. Föreningen äger en motorvagn och ett släpp i kördugligt skick.


Som rälsbussförare är du även tågbefälhavare och ansvarar så väl som för biljettvisitering för framförandet av fordonet.


För att bli rälsbussförare krävs en uppnådd ålder av 20 år samt SäO-nivå 3. Du kan gå med som aspirant till en erfaren förare från att du är 18 år utan SäO.

Tågklarerare

Som tågklarerare har du ett särskilt stort ansvar över säkerheten på banan. Det krävs att du tjänstgjort som annan roll i säkerhetstjänst i några säsonger innan du blir tågklarerare.


Vid passagerartrafik finns alltid en tågklarerare i Skara, och på dagar då flera tåg går finns även en tågklarerare i Lundsbrunn. 


Tågklareraren är stationens överhuvud och är den som är ansvarig för att ta in och föra ut tåg ur den. Tågklarerna kommunicerar med varandra och säkerställer att alla rörelser på banan sker med säkerhet och kännetecknas genom det röda bandet i mössan.


Som tågklarerare ska du vara minst 20 år och vara godkänd på SäO-nivå 4.

Maskinavdelningen

Den största delen tid våra aktiva lägger ner är inte i trafiken, utan på underhåll och arbete med fordon och bana. Oavsett om du är intresserad av att köra tåg eller inte är verkstaden ett jättebra ställe att samla på sig praktiska erfarenheter och att lära sig saker som att snickra, måla eller skruva med motorer.


Våra fordon och maskiner har ofta ett par år på nacken och kräver därmed stor omtanke och regelbundet underhåll. Arbeten, stora som små, kan innefatta alltifrån underhåll till större renovationer. Du behöver inga förkunskaper för att hjälpa till i arbetet och att var med i verkstaden är meriterande för att få teknisk kunskap som krävs i trafiken. Arbeten sker löpande hela tiden, men framförallt under tisdagskvällar och lördagar under hösten, vintern och våren. Så länge du är medlem i föreningen är du välkommen att dyka upp under arbetsdagarna listade i kalendern nedan


Har du frågor, kontakta avdelningschef Björn Johansson på bjornj@sklj.se.

274761290_5493652957330881_7385700003728646122_n
314926805_6243625842333585_1388535500609534516_n
314943442_6243626049000231_2965159098934944440_n
330381632_878589953416401_4463714774522349153_n
332758587_917527562713700_2136343620474636639_n
338720128_3319522845028130_1070641409490308469_n
272053550_5349328778429967_5736027261989299037_n
206852660_4658460090850176_3966281966691178633_n
272779753_5390918870937624_6988695985109830430_n

Banavdelningen

Banan är konstant i stort behov av underhåll, framförallt i form av slipersbyten. Banavdelningen arbetar året runt, både med underhåll av banarbetsmaskiner och själva banan. Under banarbete krävs varje hand som går att få tag, i du är därmed varmt välkommen att hjälpa till i arbetet så länge du är medlem i föreningen. Arbeten står listade i kalendern nedan


Har du frågor, kontakta avdelningschef Christer Lindkvist på christer@sklj.se.

307839882_6085465971482907_1105237275925093665_n
285349779_5766535733375934_1436663751006383438_n
285215795_5766536210042553_2658532366052894688_n
311584398_6171481846214652_4351337509311938826_n
312128082_6221813004514869_8326356311894312349_n
337109300_972848543631638_5722753981332927901_n
315248424_6251868928175943_4966671150170900268_n
314885071_6239431559419680_5244094743515013664_n___serialized1
314885071_6239431559419680_5244094743515013664_n___serialized2
307839882_6085465971482907_1105237275925093665_n___serialized1

Arbetskalender

Kalendern uppdateras löpande och innehåller arbeten maskin- och banavdelningarna planerar att genomföra. Du är välkommen att dyka upp och delta i arbetet oavsett förkunskaper.