Om Oss

Styrelse

ordförande

vice ordförande

sekreterare

kassör

ledamot

ledamot

ledamot

ledamot

Per-Anders Henriksson

suppleant

suppleant

suppleant

Jörgen Persson

Viktiga telefonummer

Felanmälan bana, signal

0709-85 80 37

Boka tåg

036-37 76 33

Trafikexpedition

0511-136 36

 Lokstall

0511-154 80