Nyheter

Nyheter

Nyheter inom SkLJ

Ny hemsida.


Styrelsen har beslutat att en ny hemsida skall tas fram.


§ 81/19 Hemsidan.


Åke Paulsson är intresserad av att hjälpa till med hemsidan. En arbetsgrupp är på förslag för att ordna hemsidan. Vi utser Åke Paulsson, sammankallande, Johan Magnusson, Hasse Freij samt Jerker Lindström att ingå i denna grupp. Hasse Freij är ej kontaktad i detta läge, men hoppas att han vill ingå i denna grupp.

 

 

Nationaldagsfirande

SkLJ deltog i nationadagsfirandet den 6 juni i Lundsbrunn i samverkan med Samhällsföreningen. Dels genomfördes turer med rälsbuss och lokomotortåg från Skara, och dels gjordes turer med rälsbussen mellan bygdegården och Lundsbrunns station. Vid rälsbussen ankomst från Skara genomfördes en gemensam kortege genom samhället till bygdegården. I täten gick två hästar med riddare, åtföljda av musikanter och flaggviftande besökare. Vid bygdegården medverkade Spår och tåg i Väst med modellbanor. Det är en organisation där bl.a. SkLJ ingår för att sprida modelljärnvägsintresset. Spår och tåg i Väst var mycket nöjda med deltagandet. Detta är något som kan utvecklas för framtiden, liksom SkLJ:s aktiviteter vid nationaldagen.