Styrelse
 Ordförande      
 Vice ordförande
 Sekreterare
 Kassör
   
 Ledamot
 Ledamot
 Ledamot
 Ledamot
   
 Suppleant
 Suppleant
 Suppleant
  Suppleant Per-Anders Henriksson