Utbildning i säkerhetstjänst
Vill du bli delaktig i trafiken på Skara - Lundsbrunns Järnvägar ?
Snart startar en nybörjarkurs (nivå 2) i säkerhetsföreskrifter, "Säo". Den är indelad i tre nivåer. Nivå 2, 3 och 4. Minst omfattande är nivå 2, som gäller för växlare och småfordonsförare. Nivå 3 vänder sig till lokförare, eldare och tågbefälhavare. För tågklarerare och tågledare måste man även kunna nivå 4. En kurs i Säo-utbildningen börjar med att man får pärmar med utbildningsmaterial. Sen under normalt fyra kursdagar går man igenom de olika delarna. För att få deltaga i säkerhetstjänst måste man även enligt lag genomgå en läkarundersökning. Säo-utbildningen avslutas med ett skriftligt prov som hålls på en årlig fortbildningsdag, där man även går igenom nya tidtabeller och reder ut begreppen inför det nya trafikåret. Kursen avslutas med en "växlardag", där deltagarna får prova på att praktiskt utöva sina nyvunna kunskaper genom att växla runt ett tågset. 
 
 
För att lära sig de olika befattningarna måste man sedan genomgå aspiranttjänstgöring. Då får man följa med , vi tar eldaren som exempel, den ordinarie eldaren och han visar hur man smörjer och eldar loket. När man börjar bli varm i kläderna får man göra mer och mer, naturligtvis under övervakning, tills man har kommit så långt att man kan allt själv. Då får man göra ett praktiskt slutprov, ungefär som uppkörning för bil, och klarar man det så är man färdig eldare och kan vara med i trafiken på egen hand.

Intresserad ? Kontakta Sven-Olof Wallgren, telefon 0734-016387.