Bilder på renovering av NKLJ 515 i verkstaden 2016-
© 2016- Jerker Lindström
Resgodsvagn NKLJ 515 är i mycket dålig skick vad avser panelen. Stålstommen är till största delen bra.   Se bilder på revisionen nedan.
Ventilationsramar och fluster klara för målning.    
Vägg mellan konduktör och varmgods monterad. Fönsterfoder målade och monterade.  Fönsterbågar inpassade.
Fönsterfoder till kall och varmgods nygjorda och hoplimmade. Fönsterbågar till varm och kallgods kapade och frästa.
Panel och ramverk mellan varm och kallgods monteras. Vägg och skjutdörrar mellan kall och varmgods klart.
Gavldörrar klara och monterade Ena skjutdörren mellan kall och varmgods var sönderslagen och fick en ny ram.
Dörren till B-gaveln var murken i nederkant och blev hopskarvad med  lite nytt friskt trä. Dörren på A-gaveln var så dålig att den ramlade isär vid demontering. En helt ny fick tillverkas.
Översta brädan passas in mot vagnkorgens ovankant.
Bild: Sture Persson
Väggpanelen färdigmonterad.
Panelen har börjat sättas upp.   Ursågning för fönsterram beräknas
Bild: Sture Persson
Golvet är färdiglagt   Panel håller på att målas.  
Ramverket är färdigmålat. Nya golvplank är kapade, oljade i ändarna och har börjat monteras.
Nya profilerna i ramen på plats. Ramen tvättas inför målning.
Golvplankorna håller på att rivas upp. Många var antingen murkna i ändarna eller skeva. Nytt stål svetsas fast där rosten har fått fäste.
Ny "Takfot" passas in. Taket klart för att lägga papp.
Vagnen rensad på trä Korgen tvättad, slipad och målad och nytt tak har börjat läggas
Vagnen redo att köras in i verkstaden Virket håller på att rivas
Bild: Sture Persson