Bilder på renovering av NKLJ 515 i verkstaden 2016-
© 2016- Jerker Lindström
Resgodsvagn NKLJ 515 är i mycket dålig skick vad avser panelen. Stålstommen är till största delen bra.   Se bilder på revisionen nedan.
       
Översta brädan passas in mot vagnkorgens ovankant.
Bild: Sture Persson
Väggpanelen färdigmonterad.
Panelen har börjat sättas upp.   Ursågning för fönsterram beräknas
Bild: Sture Persson
Golvet är färdiglagt   Panel håller på att målas.  
Ramverket är färdigmålat. Nya golvplank är kapade, oljade i ändarna och har börjat monteras.
Nya profilerna i ramen på plats. Ramen tvättas inför målning.
Golvplankorna håller på att rivas upp. Många var antingen murkna i ändarna eller skeva. Nytt stål svetsas fast där rosten har fått fäste.
Ny "Takfot" passas in. Taket klart för att lägga papp.
Vagnen rensad på trä Korgen tvättad, slipad och målad och nytt tak har börjat läggas
Vagnen redo att köras in i verkstaden Virket håller på att rivas
Bild: Sture Persson