Ånglok, VGJ 4

Tekniska data

Tillverkare Motala Verkstad Vikt i tjänst 27,7 ton
Tillv.år. 1898 Sth. 40 km/h 
Märkning VGJ 4 Längd över buffert 8,35 meter  
Tidigare märkning SJ S5p 3094 Ankomst till SkLJ 1994
Axelföljd 1C   
Axeltryck, axel 1 3,6 ton

Övrig information

Axeltryck, axel 2 7,5 ton

Loket genomgick en större ombyggnad i Kalmar 1950. Mellan 1962 och 1994 stod det uppställt i Hjo.

Axeltryck, axel 3 7,8 ton
Axeltryck, axel 4 8,8 ton
Kolförråd 0,9 ton
Vattenförråd 2,6 m3