Ånglok, VGJ 29

Tekniska data

Tillverkare Motala Verkstad Totalvikt 50 ton
Tillv.år. 1937 Sth. 40 km/h 
Märkning VGJ 29 Längd över buffert 14 meter  
Tidigare märkning SJ Gp 3119 Ankomst till SkLJ 1967
Axelföljd 1D-2   
Axeltryck, axel 1 4,8 ton

Övrig information

Axeltryck, axel 2 7,3 ton Pannan är inte den ursprungliga, den har suttit i VGJ 21 (sedermera Gp 3118). Bytet skedde i samband med Storrevision i Borås 1954. Efter detta flyttades loket till Småland där det dock avställdes i början på 1960-talet. Loket stod, tillsammans med ytterligare lok i Verkebäcks hamn tills det köptes in av föreningen.

Text: Marcus Frisén

 

Axeltryck, axel 3 7,3 ton
Axeltryck, axel 4 7,3 ton
Axeltryck, axel 5 7,3 ton
Axeltryck, Tender 8 ton
Kolförråd 1,8 ton
Vattenförråd 7,0 m3