Ånglok, FUJ 1 "Sten Sture"

Tekniska data

Övrig information

Tillverkare Fletcher Jennings
Levererad till UWJ (UJ). Sålt 1907 till Stenåsens kalkbrott i  Stenstorp, där ombyggt till sidotankslok 1927. Sålt till FUJ 1930, i tjänst där till 1954. Det besiktigades sista gången 1949, då med grava anmärkningar men användes ytterligare 5 år utan att besiktigas vid uddagården Ytong AB. 1956 överfördes loket till Hällabrottet som museilok.

Källa: Västgötaånglok 891mm.

 
  

 

Tillv.år. 1873
Märkning FUJ 1
Tidigare märkning UJ 1
Axelföljd C
Axeltryck, axel 1 4,66 ton
Axeltryck, axel 2 4,66 ton
Axeltryck, axel 3 4,66 ton
Kolförråd 0,55 ton
Vattenförråd 1,4 m3
Vikt i tjänst 14 ton
Sth. 30 km/h 
Längd över buffert 6,5 meter  
Ankomst till SkLJ 1982