Personvagn, VGJ 1034

Tekniska data

Övrig information

Tillverkare Kockums mekaniska Verkstad Vagnen levererades ursprungligen som VGJ CD 1034 och ombyggdes 1926 till litt C. Efter 1948 fick vagnen nr. SJ 355 med litt. Cp. 1952 byggdes vagnen om på Kalmar verkstad till kombinerad person- och resgodsvagn med litt. CFp. 1955 eller 1956 användes vagnen som SJ Tjv 625521 vid andra distriktets bansektion 36, som tjänstevagn för brorevisioner. Då igensattes två fönster och en bagagedörr och dessutom fick vagnen elbelysning. 1991 uppstod en brand i vagnen och vid efterföljande reparation på SkLJ:s verkstad byggdes den om till litt C.
Tillv.år. 1915
Littera C
Märkning VGJ 1034
Tidigare märkning SJ Tjv 625521, CFp355
Längd över buffert 11,05 meter
Axelavstånd 6 meter
Väger 10,1 ton
Antal sittplatser 14 st
Sth. 60 km/h
Broms Knorr
Ankomst till SkLJ 1968