Resgodsvagn, NKLJ 515

Tekniska data

Övrig information

Tillverkare Vagn & Maskin-fabriken, Falun Levererades till Uddeholms bruk Som Ll 515 (träkolsvagn). Överfördes till NKlJ på 20-talet och byggdes om på deras verkstad 1929 till litt.G. Ombyggnad till F-vagn gjordes 1935. I slutet på 60-talet gjordes vagnen om till verkstads och verktygsvagn. 1980 såldes den till AGJ som 1995 sålde vagnen till SkLJ.

 

Källa: Skara-Lundsbrunns Järnvägar - Ett levande järnvägsmuséum.

Tillv.år. 1918
Littera F
Märkning NKLJ 515
Längd över buffert 9,8 meter
Axelavstånd 6 meter.
Golvyta 15,5 m2
Väger 7,15 ton
Lastar 10 ton
Sth. 60 km/h 
Broms New York
Ankomst till SkLJ 1995