Lokomotor, MS 3

Tekniska data

Övrig information

Tillverkare Kalmar Verkstad AB Motorn är inte den ursprungliga. Från början satt det en Scania Vabis D 802 i maskinen.
Loket är systermaskin med den s.k. "Urtrucken" SRJ 1. Den skiljer sig från senare modeller av Z4p genom att den dels är kortare, dels avviker något i maskineri. Loket gick som växellok på Munkfors Bruk fram till NKlJ:s nedläggning 1990 varpå loket såldes till SkLJ.

Systermaskinen SRJ 1 finns på ULJ.
Loket inköptes genom insamling och andelteckning och skänktes sedan till föreningen./>

Texten framtagen med stöd av Marcus Frisén och Björn Johansson.

Tillv.år 1948
Littera Z4p
Märkning UHB Ms 3
Axelföljd B
Axeltryck 6,5 ton
Längd över buffert 5,8 meter
Axelavstånd 2,4 meter
Väger 13 ton
Sth. 40 km/h 
Motor Scania Vabis D 812
Effekt 160 hkr
Ankomst till SkLJ 1990