Lokomotor, Katrinefors 1

Tekniska data

Övrig information

Tillverkare Kalmar Verkstad AB   Detta lok, tillsammans med systermaskinen Katrinefors 2, levererades som smalspåriga, men blev redan 1961 ombyggda till normalspår i samband med breddningen av Mariestad-Gårdsjö (och breddningen av industrispåren inom Katrinefors). Loken kom sedan att göra tjänst som växellok fram till 1991. Systermaskinen till detta lok, Katrinefors 2, finns idag på ULJ.
Loket skänktes till SkLJ av Katrinefors bruk i samband
med att föreningen firade 30 år.

Texten framtagen med stöd av Marcus Frisén och Björn Johansson

Tillv.år 1959
Littera Z4p
Märkning Katrinefors 1  
Axelföljd B
Axeltryck 10 ton
Längd över buffert 6,4 meter
Axelavstånd 2,7 meter
Väger 20 ton
Sth. 31 km/h 
Motor Scania Vabis D 812
Effekt 160 hkr
Ankomst till SkLJ 1996